مدت تور
مسیر تور
2 تخته (هرنفر)
1 تخته (هرنفر)
از 4 تا 11 سال کودک با تخت
از 2 تا 4 سال کودک بدون تخت
تاریخ حرکت
دور ایتالیا 8روز
2شب میلان +2شب ونیز+1شب فلورانس+2شب رم
3/900/000 + 2090€
3/900/000 + 3140€
2/730/000 + 1470€ €
2/730/000 + 420€
10فروردین

iran tour

iran tour

لطفا صبر کنید

آژانس شکوه ایرانیان

  •    ایران ، اصفهان ، ابتدای خیابان 22 بهمن ، روبروی مخابرات

  •     +983132665570

  •    ایمیل: info@shokouhtravel.com

         

تماس با ما

powered and designed by Shokouh Travel© copyright 2010 by Iranian glory.